Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Skladišna oprema

Uspješnost poduzeća uvelike ovisi o kvalitetnom upravljanju zalihama i skladištenju. Tome puno pridonosi ispravno i kvalitetno opremljeno skladište. Uređenost i preglednost u skladištu osigurava se pravilnim izborom skladišnih regala, koji moraju biti dio logističkoga procesa poduzeća.  Izbor najprimjerenijih skladišnih regala ovisi o nizu čimbenika, kao što su vrsta, količina i obrtaj skladištene robe, veličina skladišnih prostorija, tijek transportnih putova i brojni drugi čimbenici.

Svojom stručnom osposobljenošću i širokom paletom regalnih sustava možemo vam  pomoći u opremanju vašega skladišta u logističkom i tehničkom smislu.


smeh d.o.o zagreb | zagrebačka cesta 233 | 10000 zagreb | hrvatska