Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Prijevozni, odnosno pokretni sustav Mobipal

Takvim se sustavima maksimalno povećavaju skladišni kapaciteti kod postojećih dimenzija skladišnih prostorija.

  • Uključuje vodeće i prijevozne tračnice, bazne konstrukcije s pogonskim motorima te upravljačku opremu
  • Upravljačku opremu čine glavni upravljački ormar s prekidačima, električne veze, sva potrebna elektronička i mehanička zaštita
  • Upravljački program jest Simantik Mikro/DOS (Windows), a njegov proizvođač Siemens
  • Upotrebljiv kod svih načina skladištenja (paletno, polično, konzolno)
  • Sustav se po dimenzijama i nosivosti može prilagoditi svakome korisniku posebno
  • Cjelokupni investicijski troškovi s takvim sustavima niži su u odnosu na skladišne kapacitete
  • Uporabom toga sustava korisniku se snižavaju operativni troškovi skladištenja, kao što su zagrijavanje, hlađenje, rasvjeta, kraći transportni putovi itd.
  • Sustav Mobipal može se ugraditi u nove i u postojeće skladišne prostorije


smeh d.o.o zagreb | zagrebačka cesta 233 | 10000 zagreb | hrvatska