Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Wanzl SB

Po podatkih proizvajalca v Nemčiji povprečno vsak prebivalec 3X tedensko potiska nakupovalni voziček. Preračunano na povprečno življenjsko dobo prebivalca je to 2.500 ur življenja. Zato si proizvajalec s stalnim razvojem,  posodabljanjem in prilagajanjem opreme, želi kupcu omogočiti nemoten nakup in prodajalcem uspešnejšo prodajo.

SB program je sestavljen iz nakupovalnih vozičkov, vodil in kontrol prehodov za kupce ter akcijske žične opreme. Znotraj teh programov je široka ponudba za zadovoljitev potreb še tako petičnega kupca.

Nakupovalni vozički

Težko si je predstavljati svet brez nakupovalnega vozička, tako zelo je voziček postal sestavni del našega vsakdana. Kot je blagajna zadnja stvar na katero naleti kupec je voziček prva stvar, ki jo kupec potrebuje in ga spremlja skozi cel nakup.Vodila in kontrola prehodov za kupce

Oglejte si nekaj slik vodil in kontrolnih prehodov za kupce.Akcijska žična oprema

Oglejte si nekaj slik akcijske žične opreme.

smeh d.o.o | gorjupova 13 | 1000 ljubljana | slovenija