Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Polični sistem Super 1/2/3 i Unirack

Cenovno povoljni polični sistemi kreirani su za ispunjenje svih potreba i zahteva korisnika.

  • Jednostavno i prilagodljivo nameštanje
  • Modularnost bez primene zavrtnjeva
  • Široka lepeza dodataka (fijoke, pregrade, šipke za vešanje itd.)
  • Visoka nosivost, izuzetna čvrstoća
  • Mogućnost izvedbe podesta u više spratova
  • Različite visine, dubine, dužine
  • Vruće pocinčani (uranjanjem u cink) svi elementi postupkom Galvamag i Sendzimir
  • »High tech design«
  • Podešavanje sa korakom 33 mm


smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija