Please click the link below to visit our
WSL Refrigeration website:

WWW.WSL-REFRIGERATION.COM

Transportni odn. pomični sistemi Mobipal

Sistemi ove vrste maksimalno povećavaju skladišne kapacitete kod postojećih dimenzija skladišnih prostorija.

  • Obuhvata vodeće i transportne šine, bazne konstrukcije sa pogonskim motorima te upravljačku opremu.
  • Upravljačku opremu čine glavni upravljački orman sa prekidačima, elektro veze te sva potrebna elektronička i mehanička zaštita.
  • Upravljački program je Simantik Mikro/DOS (Windows) proizvođača Siemens.
  • Primenljiv kod svih načina skladištenja (paletno, polično, konzolno).
  • Sistem se kako dimenziono tako i u smislu nosivosti prilagođava svakom korisniku ponaosob.
  • Ukupni investicioni troškovi sa sistemima ove vrste su manji s obzirom na skladišne kapacitete.
  • Primenom ovog sistema korisniku se smanjuju operativni troškovi skladištenja, kao što su grejanje, hlađenje, rasveta, kraći transportni putevi isl.
  • Sistem Mobipal se može ugraditi u nove kao i u već postojeće skladišne prostorije.


smeh d.o.o beograd | lovačka 14 | 22300 stara pazova | srbija